Verantwoord investeren

Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord investeren met oog voor mens, milieu en maatschappij en de blik op de lange termijn, bijdraagt aan duurzame waardecreatie voor alle betrokken stakeholders. Onze missie is dan ook “Het creëren van echte, duurzame waarde voor onze bedrijven en onze investeerders door inzet van kennis, middelen en netwerk.”

Wij geloven dat verantwoord investeren veel meer gaat over intenties, gedrag en cultuur dan over het afvinken van lijstjes. Maak je als bedrijf, investeerder of individu op belangrijke momenten de juiste keuze? Met oog voor de belangen van alle stakeholders en met de blik op de lange termijn, gericht op een duurzame toekomst voor mens, milieu en maatschappij? Bolster wil een waardevolle en betrouwbare zakenpartner zijn die investeert in lange termijn relaties en bouwt aan duurzame waardecreatie, in goede en slechte tijden. Daar kan iedereen ons aan houden.

ESG (Environmental, Social, Governance) aspecten vormen een integraal onderdeel van al onze investeringsactiviteiten, van onderzoeksfase tot en met aandeelhouderschap en de uiteindelijke verkoop. Klik hier voor ons ESG beleid.

ESG-rapportages

Jaarlijks brengen we onze investeerders én onze bedrijven op de hoogte van duurzaamheidsontwikkelingen bij Bolster en haar deelnemingen. Door ook onze ESG rapportage te publiceren, beogen we enerzijds transparant te zijn over de gezette stappen op het gebied van duurzaamheid en anderzijds onze stakeholders te inspireren en te stimuleren om vooruitgang te boeken op voor hen belangrijke thema’s.

Partners

Sinds 2016 is Bolster als mentorbedrijf betrokken bij de Bart de Graaff Foundation. Middels deze organisatie helpen wij ieder jaar een bikkel, jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking, bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Dit jaar ondersteunen wij Teun van den Brom van de Champagne Baron om zijn exclusieve champagnes op de kaart te zetten.
Bolster heeft sinds 2022 een partnership gesloten met FemaleXFinance, de grootste opleidings- en recruitmentplatform voor vrouwelijk talent.
Bolster heeft zich aangesloten als mentor bij Level 20, een programma om de doorstroom van voornamelijk vrouwelijk talent naar de top van de sector te bevorderen.
Als actief lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onderschrijft Bolster de NVP-gedragscode en NVP-lidmaatschapscode.
Bolster is officieel CO2-partner van stichting Trees For All en compenseert haar CO2-footprint sinds de verzelfstandiging eind 2017 door bij  te dragen aan gecertificeerde herbebossingsprojecten.
Bolster heeft de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (UN PRI) ondertekend. De UN PRI is een internationaal netwerk van vermogensbeheerders, eigenaren en dienstverleners die samenwerken om verantwoord beleggen te bevorderen.