Privacy- en cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Bolster Investment Partners (hierna: Bolster). Hierin staat beschreven hoe wij de persoonsgegevens beheren die wij hebben verzameld of verkregen. En tevens wordt in dit document het cookiebeleid uiteengezet.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Bolster verwerkt persoonsgegevens van huidige leden van haar beleggingsfonds en potentieel toekomstige leden, van huidige en potentieel toekomstige participaties, alsmede van partners die samenwerken met of diensten verlenen aan Bolster voor specifieke doeleinden, alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven of in ons legitiem belang, voor relatiebeheer, en in het bijzonder voor:

  • het netwerken en kennisuitwisseling met specialisten die werkzaam zijn in onze sector. Bolster verzamelt algemene identificatiegegevens van personen met wie Bolster communiceert en samenwerkt, zoals naam, functie, organisatienaam, zakelijk e-mailadres, vast en/of mobiel nummer evenals informatie die direct aan Bolster wordt verstrekt door deze personen (bijvoorbeeld middels een e-mail, visitekaartjes of bedrijfspresentatie);
  • het beoordelen en analyseren van investeringsproposities;
  • marketingdoeleinden (inclusief e-mails met informatie over onze activiteiten).

Voor deze doelen gebruiken wij ook cookies. Met cookies zien we beter hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij de algehele ervaring kunnen verbeteren. Raadpleeg de informatie over cookies hierna.

Tot slot gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om te reageren als u contact met ons opneemt met vragen of verzoeken.

Beveiliging
Bolster beveiligt uw persoonsgegevens met verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden die onze website hosten.

We treffen in het bijzonder de volgende maatregelen:

  • voor toegang tot persoonsgegevens is het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord vereist.
  • we gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, afgekort tot “SSL”) om alle informatie te versleutelen die tussen uw apparaat en onze website wordt verzonden wanneer u onze website bezoekt.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Wij gebruiken functionele en analytische cookies om analyses uit te voeren en de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Hiervoor gebruiken wij Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Daarnaast gebruiken wij Google Tagmanager. Een tag is een stukje code, dat gebruikt kan worden voor zowel functionele, analytische als marketing doeleinden.

De volgende cookies / tags worden gebruikt:
_ga (2 jaar geldig, ter bepaling unieke ID)
_gid (24 uur geldig, ter bepaling unieke ID)
_gat (1 minuut geldig, wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken)

Alle gegevens die wij via het gebruik van cookies verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld.

Sociale media
Als u materiaal van de website van Bolster deelt via sociale media, worden uw persoonsgegevens zichtbaar voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s bij deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke media.

Overige websites
De website van Bolster kan verwijzingen (waaronder hyperlinks) bevatten naar websites die door andere bedrijven/personen of door sociale media worden aangeboden. Bolster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wij werken samen met andere organisaties die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of organisaties als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie toegang tot persoonsgegevens vraagt in geval van een vermoedelijk misdrijf).

Gegevens inzien, corrigeren of wissen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens zoals die door Bolster zijn verwerkt kosteloos in te zien, te laten corrigeren en te laten wissen. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Als u uw persoonsgegevens zoals die door Bolster zijn verwerkt wilt inzien of wilt laten bijwerken, corrigeren of wissen, kunt u uw verzoek sturen naar info@bolsterinvestments.nl.

Als u vragen of klachten over dit privacy- en cookiebeleid hebt, stuurt u een e-mail naar info@bolsterinvestments.nl.

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste wijze helpen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens
Bolster Investment Partners B.V., gevestigd te Claude Debussylaan 17, 1082 MC Amsterdam (Nederland) is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Cookiebeleid