Investeringsfilosofie

In onze manier van zaken doen staan lange termijn partnerships voorop. Echte, duurzame waardecreatie is waar het tenslotte om draait. Wij werken samen met ondernemers om het volledige potentieel van hun onderneming te realiseren. Dat doen we door een lange termijn visie te koppelen aan continue betrokkenheid bij de uitvoering van de groeistrategie. Voorwaardenscheppend en kritisch prikkelend, met geduldige vastberadenheid. Wij zetten onze kennis, ervaring en netwerk in, maar geven de ondernemer de ruimte om te ondernemen.

Investeringscriteria

Wij zijn continu op zoek naar Nederlandse ondernemingen met een onderscheidend profiel. Naar buitengewone ondernemingen, met een edge.

Marktleiders met een scherpe focus

Gespecialiseerde spelers in niet trendgevoelige markten met een sterke, verdedigbare marktpositie. Cruciale schakels in specifieke sectoren.

Bewezen business model en overtuigende groeistrategie

Onderscheidend en helder business model en een overtuigende, robuuste groeistrategie. Positieve cash flow genererend.

Succesvol en gedreven management

Management met een sterk track record dat samen met ons waarde wil creëren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Bolster investeert in ondernemingen met een bedrijfsresultaat vanaf € 3 miljoen. Bolster investeert tussen € 5 en 20 miljoen per onderneming voor een aandelenbelang van minimaal 20%. We hebben een brede sectorfocus, met nadruk op de maakindustrie, de dienstverlening en handel. Niet-ethische sectoren zijn uitgesloten.